تاریخچه

شرکت مهندسی ایستا ساختار آذر در سال 1387 به عنوان شرکت ساختمانی ، تاسیساتی و راه سازی تاسیس و به شماره 23631 در اداره ثبت شرکت های استان آذربایجان شرقی به ثبت رسید،این شرکت با تکیه بر تجارب ارزنده خود در کلیه زمینه های ابنیه با استفاده از ساختار نیروی انسانی کار آزموده برای مشارکت در طرح های احداثی ،بازسازی ،توسعه اقتصادی کشور وحتی صدورخدمات فنی ومهندسی آمادگی وسیعی را کسب نموده است وتاکنون فعالیت کاری خود را بر روی پروژه های ابنیه دراستان تهران وآذربایجان شرقی متمرکز نموده است که از این جمله میتوان به پروژه های احداث ساختمان اداری مدیریت برق بستان آباد،احداث مجتمع فرهنگی وهنری اسکو ،احداث مجتمع ورزشی تفریحی امام خمینی (ره)شریف آباد و...اشاره نمود .