محل اجرا(استان):آذربایجان شرقی
محل اجرا(شهر):تبریز
کارفرما:شهرداری منطقه 3 تبریز
مشاور:معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 تبریز
زیربنا:2200 متر مربع
مدت پیمان :10 ماه
تاریخ شروع پروژه:1389/04/28

تاریخ خاتمه پروژه :1390/03/03

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials