محل اجرا(استان):آذربایجان شرقی
محل اجرا(شهر):تبریز
کارفرما:شهرداری منطقه 3 تبریز
مشاور:معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 تبریز
زیربنا:2200 متر مربع
مدت پیمان :10 ماه
تاریخ شروع پروژه:1389/04/28

تاریخ خاتمه پروژه :1390/03/03

3,684,479

رتبه ی جهانی الکسا

64,110

رتبه ی ایرانی الکسا

39

متوسط بازدید روزانه از سایت

Testimonials