محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهر ): تبریز

کارفرما : شهرداری منطقه 3 تبریز

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 تبریز

زیر بنا : 1700 متربع

مدت پیمان  : 6ماه

تاریخ شروع  پروژه :1390/03/21

تاریخ خاتمه پروژه : 1390/09/10

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials