محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهر ): تبریز

کارفرما : شهرداری منطقه 2 تبریز

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 تبریز

زیر بنا : سطح شهر تبریز

مدت پیمان  : 4 ماه

تاریخ شروع  پروژه :1390/11/03

تاریخ خاتمه پروژه : 1391/03/03

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials