محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهر ): تبریز

کارفرما : شهرداری منطقه2 تبریز

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2تبریز

زیر بنا : 3 هکتار

مدت پیمان  : 13 ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1390/07/11

تاریخ خاتمه پروژه :  1391/07/30

3,684,479

رتبه ی جهانی الکسا

64,110

رتبه ی ایرانی الکسا

39

متوسط بازدید روزانه از سایت

Testimonials