محل اجراء( استان )  : تهران

محل اجراء ( شهر ): شهر جدید پردیس

کارفرما : شهرداری پردیس

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری پردیس

زیر بنا : 280 متر مربع

مدت پیمان  :8 ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1392/11/01

تاریخ خاتمه پروژه :  1393/06/05

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials