محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء :  شهرک سرمایه گذاری خارجی

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی

مشاور: شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی

زیر بنا :720 متر مربع

مدت پیمان  :9 ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1392/04/22

تاریخ خاتمه پروژه :  1392/12/26

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials