محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهرستان ): بستان آباد

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

مشاور: مهندسین مشاور عمارت چهار  ستون

زیر بنا :1750 متر مربع

مدت پیمان  :14 ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1392/04/11

تاریخ خاتمه پروژه :  1393/08/03

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials