محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهر ): تبریز

کارفرما : شهرداری منطقه 10 تبریز

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 10 تبریز

زیر بنا : 1450 متر مربع 

مدت پیمان  : 8ماه

تاریخ شروع  پروژه :1392/11/23

تاریخ خاتمه پروژه : 1394/07/18

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials