محل اجراء( استان )  : تهران

محل اجراء ( شهر ): حسن آباد

کارفرما : شهرداری  حسن آباد  

مشاور: معاونت فنی و اجرایی شهرداری حسن آباد

زیر بنا : 830 متر مربع 

مدت پیمان  : 8 ماه

تاریخ شروع  پروژه :1394/02/17

تاریخ خاتمه پروژه : 1394/11/14

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials