محل اجراء( استان )  : تهران 

محل اجراء ( شهر ): شریف آباد 

کارفرما : شهرداری شریف آباد

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری شریف آباد 

زیر بنا : 1000 متر مربع 

مدت پیمان  : 14 ماه

تاریخ شروع  پروژه :1394/10/26

تاریخ خاتمه پروژه : 1395/12/28

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials