محل اجراء( استان )  : تهران 

محل اجراء ( شهرستان ): شریف آباد 

کارفرما : شهرداری شریف آباد 

مشاور: شرکت مهندسان مشاور ساختار سنج آذر 

زیر بنا :2000 متر مربع

مدت پیمان  : 14ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1394/10/26

تاریخ خاتمه پروژه : 1395/12/28

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials