محل اجرا(استان):تهران

محل اجرا(شهر):حسن آباد

کارفرما:شهرداری حسن آباد

مشاور:معاونت فنی اجرایی شهرداری حسن آباد

زیربنا:830 متر مربع

مدت قرارداد:8 ماه

تاریخ شروع پروژه:1395/07/13

تاریخ خاتمه پروژه :1396/01/14

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials