محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهرستان ): جلفا

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

مشاور: معاونت فنی و اجرائی اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

زیر بنا :1650 متر مربع

مدت پیمان  : 12 ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1395/04/05

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials