محل اجراء( استان )  : آذربایجان شرقی

محل اجراء ( شهرستان ): تبریز

کارفرما : شهرداری منطقه 5 تبریز

مشاور: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 تبریز

زیر بنا :840 متر مربع

مدت پیمان  : 10ماه

تاریخ شروع  پروژه : 1395/04/07

3,684,479

Alexa World Ranking

64,110

Alexa Iran Ranking

39

Daily Visit

Testimonials