مراسم کلنگ زنی پروژه تخریب و احداث هنرستان فنی 9 کلاسه جلفا

کلنگ مدرسه 9 کلاسه ارس با حضور مهندس ترکان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی به زمین زده شد 
این مدرسه با 9 کلاس آموزشی و زیر بنای 1650 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال سخته خواهد شد